Platforma Badań Zmysłów

09.12.2009

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzają badania na Platformie Badań Zmysłów. Platforma Badań Zmysłów jest przeznaczona do prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Badanie wzroku ,,Widzę 2009” oparte jest na teście różnicowania kontrastu oraz teście widzenia barwnego. Badanie mowy ,,Mówię 2009” prowadzone jest tak, aby doprowadzić do uzyskania jak największej ilości wiarygodnych informacji na temat:

  • jakości zachowań werbalnych dziecka ( również upośledzonego);
  • patologicznych zjawisk językowych występujących w mowie dziecka.

Badanie mowy oparte jest na ocenie słuchu fonemowego, ocenie poprawności artykulacji, ocenie słownictwa, ocenie poprawności motoryki narządów mowy.

Badanie przesiewowe słuchu ,,Słyszę 2009” oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hza oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie.

Jeśli wynik testu tonalnego bądź testu rozumienia mowy w szumie jest nieprawidłowy, wykonuje się dodatkowo audiogram. Funkcja ta umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla ubytków słuchu nie przekraczających 80 dBHL dla każdego ucha oddzielnie. Wynikiem badania jest audiogram wyświetlany na ekranie urządzenia.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań na Platformie Badań Zmysłów rodzice dziecka otrzymują informację o wskazanej wizycie u specjalisty (audiologa lub laryngologa, okulisty, logopedy). Nieprawidłowe wyniki badań mogą być pierwszym sygnałem, że dziecko może mieć wadę wzroku, słuchu lub mowy.

Od września 2009 roku przeprowadzono badania uczniów wśród następujących szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa Dylewo
  • Szkoła Podstawowa Szczepankowo
  • Szkoła Podstawowa Marwałd

Informujemy, że pedagodzy szkół mogą zgłaszać do Poradni zapotrzebowanie na takie badania.