"Podstawy dialogu motywującego"

11.02.2017

W dniach 7-8.02.2017r. na terenie Poradni odbyło się dwudniowe szkolenie "Podstawy dialogu motywującego".

Szkolenie prowadziła p. Olga Mrozowska – trener Dialogu Motywującego. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać kluczowe zasady i metody w nurcie motywacyjnym oraz zastosować zdobytą wiedzę podczas ćwiczeń praktycznych.