Podsumowanie projektu poprawiającego dostępność obiektu Zespołu Placówek Pedagogicznych

11.04.2022

W minionym miesiącu Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie sfinalizował projekt pod nazwą: Zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną, oznakowanie lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a. Placówka otrzymała nowe, spójne estetycznie elementy służące oznakowaniu przestrzeni wewnątrz budynku:

– 2 tablice informacyjne z imionami i nazwiskami pracowników, nazwami i numerami pomieszczeń

– tabliczki imienne wraz z informacją w alfabecie Braille’a, plakietki z numerem gabinetu w formie pisanej oraz alfabetem Braille’a umieszczone nad klamką przy każdym gabinecie / pomieszczeniu

– nakładka na poręcz z informacją w alfabecie Braille’a umieszczona przy wejściu na klatkę schodową

 

Bardzo cieszy nas realizacja tego zadania. Dzięki tym udogodnieniom wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów, jesteśmy bliżej osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi i edukacyjnymi.

Projekt zyskał dofinansowanie PFRON.

 

 

                                                                                                                                                 POWIAT OSTRÓDZKI