Podsumowanie realizacji projektu

06.08.2009

W dniu że w dniu 3.06.2009r w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie odbyła się konferencja pt, "Wspieram swojego ucznia'''' Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostródzie. Gościem spotkania była pani Anna Zdaniukiewicz Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Na konferencji dokonano podsumowania projektu realizowanego przez Poradnie i 9 szkół podstawowych Powiatu Ostródzkiego. W ciągu całego roku szkolnego szkoły podejmowały różne działania w celu: POPRAWY FUNKCJONOWANIA UCZNIÓW O RÓŻNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.

W ramach projektu przeprowadzone zostały przesiewowe badania dzieci z ryzyka dysleksji oraz słuchu i mowy. Rodzice mogli szkorzystać z porad specjalistow Poradni. W szkołach odbyło się wiele ciekawych imprez, uroczystości i programów, które integrowały społeczność szkolna ,umożliwiły rozwój zainteresowań i przeżycie sukcesu każdemu uczniowi.

Uczniowie najmłodsi objęci byli również zajęciami „Wiem, że potrafię” wspierającymi ich rozwój. Zajęcia prowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciele. We wszystkich placówkach odbyły się szkolenia Rad Pedagogicznych dotyczące sposobów pracyz dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Pedagodzy przygotowali kroniki, plakaty, dokumentację fotograficzną i przedstawili prezentację z podejmowanych działań w których nie zabrakło nawet klekotu bociana.

W projekcie udział brały szkoły :

 • Szkoła Podstawowa w Brzydowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie
 • Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
 • Szkoła Podstawowa w Mielnie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Idzbarku
 • Szkoła Podstawowa w Lipowie
 • Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
 • Szkła Podstawowa w Szyldaku
 • Szkoła Podstawowa w Zwierzewie

Pani dyrektor Dorota Urban zaprezentowała ofertę edukacyjną ośrodka .
Zebrani wysłuchali również prezentacji psychologów: Anny Szpruch i Eweliny Różalskiej na temat: zaburzeń zachowania i emocji u dzieci oraz informacji o ochronie danych osobowych i etyce zawodu psychologa i pedagoga.
Pedagodzy Szkoły Podstawowej NR 3 i Szkoły Podstawowej w Tyrowie przedstawili informacje o projekcie pt „Nie jesteś Robinsonem” w ramach programu MEN pt „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce.

W programie przewidujemy czas na wymianę doświadczeń, prezentacje innowacji, osiągnięć Państwa Placówki związanych tematycznie z konferencją.

Planowany harmonogram :

 1. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci.
 2. Działalność orzecznicza w świetle prawa.
 3. Podsumowanie realizacji projektu,, Wspieram swojego ucznia”
 4. Promowanie przykładów dobrej praktyki.