Podsumowanie roku 2023

29.12.2023

Ach co to był za rok!

Z uśmiechem patrzymy za siebie, wspominając miniony rok. Jesteśmy dumni, że tak wiele udało się nam osiągnąć. Największym sukcesem Zespołu jest wybudowanie nowej sali do rehabilitacji.

Inwestycja została zrealizowana z funduszy organu prowadzącego oraz dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który przyznał Powiatowi Ostródzkiemu kwotę 460 000,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na „Rozbudowę bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”. Przedsięwzięcie zyskało także uznanie Zarządu Fundacji PKO BP. Otrzymana darowizna w wysokości 50 000,00 złotych została przeznaczona na zakup wyposażenia i realizację zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Kolejnym „krokiem milowym” było przeniesienie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie do nowej siedziby przy ul. Sportowej 1. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zostały zakupione specjalistyczne, nowoczesne regały na księgozbiór. Fundusze z oświatowej rezerwy budżetowej pozwoliły na doposażenie wnętrz.

Oferta naszej placówki to przede wszystkim diagnoza i terapia dzieci, młodzieży oraz wsparcie ich rodzin. Cieszymy się, że udało się poszerzyć ją o nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne, m.in.:  Trening Uwagi Słuchowej Tomatisa, Soundsory, elektrostymulacja w logopedii.

Działalność Zespołu to również organizacja wydarzeń takich jak konkursy plastyczne, festyny, które mające na celu integrację dzieci ich rodzin, zachęcenie do wspólnych kreatywnych działań.

W grudniu zorganizowaliśmy drugie Spotkanie z autorem. Naszym gościem po raz kolejny była dr Agnieszka Kozak, współautorka książki „Nastolatek potrzebuje wsparcia”.

Miniony rok to także czas poszerzania wiedzy i kompetencji naszej kadry. Nauczyciele specjaliści wzięli udział w szkoleniach takich jak: alternatywne metody komunikacji (metoda PODD), PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14, Dysforia płciowa u dzieci i nastolatków – pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna oraz konferencjach związanych z daną specjalnością zawodową.

Dziękujemy Fundatorom i Grantodawcom za wsparcie finansowe naszych projektów. Stawiamy kolejne cele na drodze do polepszenia jakości oferowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. NIECH TO BĘDZIE DOBRY ROK – RÓBMY FAJNE RZECZY RAZEM! 🙂

Zapraszamy do obejrzenia kroniki filmowej poniżej: