Podsumowanie TUS w naszej Poradni

19.01.2023

Zajęcia były przeznaczone dla dziewczynek klasy II szkoły podstawowej. Poprzez cykl 10 spotkań dzieci mogły: lepiej się poznać, zintegrować się jako zespół, uczyły się porozumiewania w grupie, doskonaliły umiejętność rozpoznawania i nazywania doświadczanych uczuć i emocji, ćwiczyły niewerbalne formy przekazu. Zajęcia prowadzone były procesowo z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania uczestników. Głównym celem programu jest doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania rówieśniczych kontaktów interpersonalnych.
Uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach. Niebawem kolejna edycja Treningu Umiejętności Społecznych, szczegóły wkrótce!