Polska – mój dom, moja rodzina.

04.06.2018

W dniu 17.05.2018r. terapeuci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej włączyli się w obchody XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i zaprosili dzieci i rodziców na zajęcia grupowe pt:,, Polska – mój dom, moja rodzina”.


Celem spotkania było kształtowanie poczucia przynależności do narodu i więzi społecznej, zapoznanie z mapą Polski i symbolami narodowymi.
Podczas zajęć dzieci wskazywały granicę Polski, odszukiwały stolicę i inne miasta. Rozpoznawały symbole narodowe: biało-czerwoną flagę i godło z białym orłem. Za pomocą wyobraźni udały się w podróż pociągiem do wybranych miast Polski. Dużo radości sprawiły uczestnikom zabawy ruchowe z balonami i chorągiewkami. Na zakończenie wykonano flagę Polski z wykorzystaniem bibuły i wycinanek.

Zajęcia zorganizowano w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i prowadziły je:
Dorota Przybecka, Beata Machulska, Agnieszka Górska.