"Popularyzacja i promocja czytelnictwa wśród uczniów" – spotkanie sieci bibliotekarzy

07.11.2019

Dnia 6 listopada 2019r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie odbyło się pierwsze w tym roku szk. spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy pow. ostródzkiego "Popularyzacja i promocja czytelnictwa wśród uczniów".

W pierwszej części spotkania koordynatorka sieci, Pani Ewa Pawłowska, przedstawiła sprawozdanie z pracy sieci w poprzednim roku szkolnym 2018/2019 oraz wyniki jej ewaluacji. Na tej podstawie ustalono, że w tym roku sieć zajmie się problematyką popularyzacji i promocji czytelnictwa wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zajęć czytelniczych. Bibliotekarze wspólnie opracowali ramowy harmonogram pracy sieci w roku szk. 2019/2020. W drugiej części spotkania członkowie sieci wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie ciekawych projektów i zajęć czytelniczych realizowanych w swoich szkołach w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.