Poszerzenie oferty o nowe metody diagnozy i terapii

31.01.2021

Zapraszamy do skorzystania z diagnozy Neuroflow i Johansena oraz terapii Instrumental Enrichment, Kids’ Skills – Dam Radę. Specjaliści Poradni pracują w nurcie terapii systemowej, skoncentrowanej na rozwiązaniach i poznawczo-behawioralnej.

Diagnoza przetwarzania słuchowego

 

Diagnoza przetwarzania słuchowego2

 

Diagnoza przetwarzania słuchowego

Poradnia poszerza zakres prowadzonej diagnozy o możliwość oceny przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę Neuroflow i Johansena.

Neuroflow – Interaktywny trening słuchowy został stworzony przez otolaryngologa Andrzeja Senderskiego. Jest przeznaczony dla dzieci od ukończenia 4. roku życia. Terapia programowana jest na podstawie wyników diagnozy z użyciem testów wyższych funkcji słuchowych. Po wykonanych testach podopieczny przypisywany jest do jednego z profilów APD, co umożliwia zaprogramowanie terapii, ukierunkowując ją na dominujący deficyt. Trening odbywa się w domu dziecka z pomocą rodzica.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow (diagnoza APD) prowadzona jest przez Agnieszkę Macyra.

Indywidualna Stymulacja Słuchu JIAS  – Metoda ta stworzona została przez Kjelda Johansena duńskiego nauczyciela i psychologa. Diagnozę wykonuje się na podstawie wywiadu, kwestionariusza wstępnego dotyczącego przetwarzania słuchowego, wyników badania audiometrii tonalnej, testów mowy utrudnionej oraz testu rozdzielnousznego słyszenia. Pełne badanie audiometryczne możliwe jest do przeprowadzenia u dzieci, które komunikują się, zazwyczaj powyżej 6.roku życia. Terapia odbywa się w warunkach domowych. Program stymulacji słuchu trwa od 6 do 16 miesięcy. Dziecko codziennie przez około 10 min słucha przez słuchawki specjalnie dobranej, indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej.

Diagnozę przetwarzania słuchowego metodą Johansena prowadzi Beata Paprocka.

Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka to punkt wyjścia w planowaniu terapii słuchowej w domu. Brak postawionej diagnozy oraz niepodjęcie działań terapeutycznych może znacznie utrudnić jego funkcjonowanie szkolne. Pojawić się mogą problemy w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, co następnie może wpływać na niską samoocenę dziecka, a nawet zaburzenia zachowania. Istotne jest również wczesne wykrycie zaburzenia, a także znalezienie konkretnych trudności słuchowych dziecka w celu wybrania najlepszej formy terapii.

Terapia słuchowa może wpłynąć również na:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę.

Metody terapeutyczne

Terapia Instrumental Enrichment

 Rozpoczynamy w naszej poradni terapię trudności poznawczych (w tym trudności w uczeniu się) metodą Instrumental Enrichment (IE) profesora Feuersteina.

Celem terapii jest wzrost samodzielności w procesie myślowym – przez usprawnianie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych, takich jak:

– uwaga
– percepcja
– pamięć
– myślenie przyczynowo – skutkowe
– myślenie krytyczne.

Metoda pozwala pracować nad poszczególnymi etapami procesu poznawczego: zbieraniem informacji, przetwarzania ich i konkludowania. Dzięki temu dziecko może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA METODA IE?

Terapia IE jest propozycją dla dzieci od 7 roku życia. Jest pomocna osobom z:

 • dysleksją rozwojową i dyskalkulią
 • problemami z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwością i impulsywnością (ADD, ADHD)obniżoną sprawnością intelektualną
 • nieharmonijnym rozwojem intelektualnym
 • trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego (np. epilepsja, uszkodzenia mózgu)
 • trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych
 • trudnościami w uczeniu się
 • zdolnymi, jako narzędzie do rozwoju poznawczego.

Zajęcia odbywają się 1-2 w tygodniu, trwają 50 minut. Prowadzi je Marta Pelczarska – certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment.

 

Systemowa terapia rodziny

Wykorzystywana jest głównie w kontekście terapii rodzinnej wtedy kiedy występują jakiekolwiek zaburzenia równowagi komunikacyjnej czy emocjonalnej w rodzinie, np. rozwód rodziców, błędy wychowawcze rodziców, ograniczona komunikacja w rodzinie, konflikty wychowawcze, trudności w ustaleniu zasad współpracy wewnątrz rodziny, przemoc psychiczna lub fizyczna, agresywne zachowania, płaczliwość, zaburzenia odżywiania, depresja.

Na podstawie rozmowy i obserwacji terapeuta wraz z rodziną analizują trudności, szukają źródeł konfliktów i ustalają możliwe zmiany i rozwiązania. Terapia rodziny jest możliwa z całą rodziną lub indywidualnie z jej członkami. Częstotliwość spotkań zależy od potrzeb rodziny, na rozwiązania niektórych trudności wystarcza kilka spotkań, w bardziej wymagających pracy przypadkach terapia może trwać parę miesięcy.

Pracę z rodziną koordynuje Jowita Naruniec.

 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR

Trzon filozofii terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach opiera się głównie na trzech zasadach:

 1. Jeśli coś działa, rób tego więcej (należy powtarzać zachowania i czynności, które przyczyniają się do niwelowania czy likwidowania naszych kłopotów).
 2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej – zastąp to czymś innym (należy zupełnie zrezygnować z zachowań czy czynności, które nie prowadzą do pozytywnych efektów i w to miejsce poszukać innych). 
 3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego (nie należy „kombinować”, bo to może tylko zwiększyć problem, a według TSR warto zacząć od tych najprostszych rozwiązań).

TSR zakłada także, że nie ma „złotych środków”, czyli genialnych rozwiązań, które sprawdzą się u każdego i w każdej sytuacji, dlatego należy opracować indywidualny plan działania dla każdego człowieka.

W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach stawia się na metodę małych kroków. Ogromne oczekiwania nie pozwalają dostrzegać małych postępów w terapii, a to niepotrzebnie podcina skrzydła.

 

Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Ilość spotkań najczęściej nie przekracza 10. Terapia TSR jest podejściem uniwersalnym dla wielu problemów zgłaszanych przez osoby, bez względu na ich rodzaj i stopień nasilenia.

Ten nurt terapeutyczny w swojej pracy wykorzystuje Anna Szpruch i Marta Kuzyk.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna najlepiej sprawdza się w leczeniu zaburzeń bazujących na lęku i depresji. To terapia bardzo skuteczna i dlatego najczęściej wykorzystywana jest w wyprowadzaniu chorych z fobii, lęków napadowych, nerwic, depresji, bulimii, zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych, schizofrenii i stresu pourazowego. Czas trwania terapii to około dwudziestu sesji odbywanych raz lub dwa razy w tygodniu. Sama sesja nie trwa zwykle więcej niż jedną godzinę.

Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej możliwe jest rozłożenie na czynniki pierwsze sytuacji, która daje efekt w postaci zniekształconego postrzegania. W tym procesie należy wyróżnić:

 • bodziec, czyli konkretną sytuację, która wywołuje działanie dziecka,
 • specyficzny sposób myślenia dziecka w danej sytuacji,
 • uczucia i odczucia fizyczne, które są następstwem specyficznego myślenia,
 • zachowanie (działanie), które w efekcie reprezentuje dziecko.

 

 Metoda Kids’ Skills – Dam Radę!

Kids’ Skills – Dam Radę! jest programem dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat przeżywających trudności i problemy natury emocjonalnej lub / i behawioralnej takich jak lęki, złe nawyki, problemy ze snem, problemy z koncentracją, napady złości, trudności z chodzeniem do toalety. Jest przeznaczony dla dzieci nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości i brakiem pewności siebie.

Program Kids’ Skills-Dam Radę! jest innowacyjną metodą stworzoną przez Ben’a Furman’a – fińskiego psychiatrę, psychoterapeutę, światowej sławy eksperta w dziedzinie rozwoju osobistego. Program Kids’ Skills składa się z 15 kroków, które dziecko poznaje na kolejnych sesjach. Wśród nich jest miejsce na ćwiczenie nowej umiejętności, na obserwację postępów oraz na wspólne świętowanie!

Ilość i częstotliwość spotkań z terapeutą dostosowujemy do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zazwyczaj proces trwa od 5 do 10 spotkań. Zaletami „Kids’ Skills – Dam Radę” są z pewnością jego prostota oraz możliwość zaangażowania w program rodziców i opiekunów dzieci. Spotkania trwają 50 minut i są podzielone na 2 części:

– terapeuta pracuje z dzieckiem nad nowymi umiejętnościami

– terapeuta wraz z dzieckiem przedstawia rodzicom / opiekunom informacje o postępach w projekcie

Zajęcia tą metodą prowadzi Marta Kuzyk.