Potrafię pomóc

06.01.2010

Dnia 16.12.2009 roku w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie odbyło się spotkanie na temat : ”Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych?”, poprowadzone przez Naszych pracowników.

W spotkaniu uczestniczyło 20 pedagogów z różnych typów szkół.

Spotkanie zostało uroczyście rozpoczęte przez Panią Alinę Zieniewicz – dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.

Pani psycholog Anna Szpruch zapoznała przybyłych pedagogów z tematyka traumy u dzieci i młodzieżyi formy pomocy w powrocie do równowagi .

Pani psycholog Beata Mioduszewska opowiedziała o ostatnich przypadkach interwencji kryzysowej i omówiła sposoby radzenia sobie w trudnych przypadkach, np. samobójstwo, wypadek na terenie szkoły.

Następnie wspólnie wypracowano procedurę postępowania w sytuacjach kryzysowych – zagrożenie życia uczniów do wykorzystania na terenie szkół i placówek naszego rejonu.

Zostały również rozdane ankiety ewaluacyjne, z których wynika, iż spotkanie zostało odebrane bardzo pozytywnie. Pedagodzy podkreślali , że są zainteresowani spotkaniami realizowanymi metodami aktywnymi.

Spotkanie zostało zakończone przez Panią Alinę Zieniewicz poprzez złożenie życzeń świątecznych.