POWSTANIE ZESPÓŁU PLACÓWEK PEDAGOGICZNYCH W OSTRÓDZIE

08.07.2015

Na mocy Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2015r. z dniem 1 lipca 2015r. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie została połączona z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostródzie tworząc Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.