Profilaktyka i mediacja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ostródzie prowadzi bezpłatne badania przesiewowe:

dla dzieci w wieku przedszkolnym, które mają na celu ocenę ich rozwoju psychoruchowego

Zespół badający w skład którego wchodzi psycholog i pedagog, podczas indywidualnego spotkania z dzieckiem, ocenia czy rozwój dziecka jest harmonijny oraz zgodny z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi dla wieku;

dla dzieci od 9 do 13 roku życia mające na celu ocenę ich kompetencji emocjonalno-społecznych

Badanie pozwala uzyskać Rodzicom/Opiekunom prawnym informacje, jak kształtuje się samoocena dziecka, jak układają się jego relacje społeczne, jak radzi sobie z napotkanymi trudnościami oraz jakie ma zasoby osobiste;

logopedyczne

Realizujemy również programy profilaktyczne takie jak.:

3. Ogólnodostępny program Cartoon Network we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bądź kumplem nie dokuczaj!

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych:

1. Dobry kumpel potrzebny od zaraz – klasy I-III;

2. Spójrz przez okulary życzliwości – klasy IV-VI;

3. Level up! – klasy VI-VIII.

4. Mediacja rodzinna

W razie potrzeby na terenie Poradni prowadzona jest również mediacja rodzinna, która pomaga w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb każdej ze stron oraz o ile taka jest ich wola, w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia.

Czasami z różnych powodów na przykład emocjonalnych, traumatycznych przeżyć, rozwodu lub w wyniku braku znajomości zasad komunikowania się, nie jesteśmy w stanie znaleźć nowych sposobów dla dalszego funkcjonowania.

Mediacja to sposób na ochronę praw wszystkich członków rodziny (systemu), ponieważ mediator pokazuje stronom konfliktu konsekwencje rozwiązań dla całego systemu rodzinnego.

1. Strażnicy Uśmiechu 2 – program profilaktyczno-wychowawczy, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku 11-15 lat.

Dzięki udziałowi w tym programie dzieci będą bardziej stabilne emocjonalne, będą dysponować optymalnymi strategiami radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami oraz poprawią się ich umiejętności komunikacyjne.

2. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Podczas realizacji tego programu u dzieci rozwijane są podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne oraz przygotowywane są one do radzenia sobie z trudnościami. Udział w tego rodzaju programie powinien przyczynić się do kształtowania zdolności radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami poprzez budowanie pozytywnych przekonań o sobie, wiary w siebie i poczucia zrozumienia dla innych. Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 2-3 godziny.

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA