Program Wzmacniania Rodziny 10-14

24.04.2024

W marcu i kwietniu 2024 roku zrealizowano warsztaty w ramach Programu Wzmacniania Rodziny 10-14.Odbyło się 7 dwugodzinnych spotkań. Cotygodniowe zajęcia były podzielone na dwie części. W pierwszej grupa rodziców pracowała z psychoterapeutą Jowitą Naruniec, a w oddzielnej sali grupa młodzieży z psychologami: Wiktorią Machulą i Adrianną Palczewską. W drugiej godzinie zajęć odbywała się tzw. sesja rodzinna, podczas której trzech realizatorów pracowała wspólnie z rodzinami. W trakcie zajęć rodziny poznały narzędzia i nabyły umiejętności pozwalające na ustalanie odpowiednich granic i budowania pozytywnych więzi. Rodzice uczyli się określania zasad oraz norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb każdego członka rodziny. Młodzież została zapoznana z tematyką radzenia sobie z własnymi emocjami, konfliktami, presją rówieśniczą oraz doskonalili umiejętność proszenia o pomoc oraz ofiarowania pomocy innym. Program pomagał zarówno rodzicom, jak i ich dzieciom pozyskać umiejętności praktyczne, które wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną jak i prozdrowotną.

W opinii rodziców Program Wzmacniania Rodziny mile ich zaskoczył, a przede wszystkim uświadomił, jak ważna i potrzebna jest komunikacja z dorastającym dzieckiem.