Program Za Życiem – Indywidualne zajęcia logopedyczne

17.09.2022

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej,  w języku polskim oraz złożyć  w terminie do dnia 26-09-2022 do godz.10:00

w formie pisemnej na adres:

Zespół Placówek Pedagogicznych z siedzibą w Ostródzie

ul. Sportowa 1 (sekretariat)

14-100 Ostróda

Oferta musi być oznaczona:

  1. nazwą i adresem wykonawcy;
  2. tytułem:” Program Za Życiem – Indywidualne zajęcia logopedyczne”

 lub

  • w postaci elektronicznej w postaci skanu oferty podpisanej przez upoważnioną osobę/osoby

    na adres mailowy: sekretariat@poradnia.ostroda.pl;  w temacie maila należy wpisać:

          ” Program Za Życiem – Indywidualne zajęcia logopedyczne”

 

Dodatkowe dokumenty w postaci załącznika ZIP dostępne TUTAJ