Projekt edukacyjny SIENKIEWICZ

25.10.2016

W związku z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Projekcie SIENKIEWICZ.

W ramach projektu, który realizowany będzie w okresie X-XII 2016r. przy współudziale W-MODN w Olsztynie i I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, przewidziano:

– konferencję dla nauczycieli „Sienkiewicza na nowo czytany”
– zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
– warsztaty metodyczne dla polonistów
– spotkanie dla młodzieży z prof. UŚ Ryszardem Koziołem
– wystawę „Bohaterowie Sienkiewicza”
– konkurs dla młodzieży na etiudę filmową.

Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Więcej informacji:
http://j3.wmbp.olsztyn.pl/sienkiewicz