Promocja czytelnictwa w LO

27.02.2020

W dn. 24 oraz 27 lutego 2020 r. uczniowie klas pierwszych LO im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Czytam książki, ponieważ…”.

Głównym celem zajęć, poprowadzonych przez P. Ewę Pawłowską dla kl. Id i Ib po gimnazjum oraz Id po szkole podstawowej, było zachęcenie uczniów do czytania książek i uświadomienie im pozytywnych wartości wynikających z czytania. Na podstawie analizy różnych tekstów kultury (wiersz, film edukacyjny), a także własnych doświadczeń związanych z lekturą, uczniowie szukali różnych argumentów przemawiających za czytaniem, które zapisywali na tablicy w postaci metaplanu. Uczniowie mogli wypowiedzieć się na temat swoich ulubionych książek, a na koniec zajęć samodzielnie dokończyć zawarte w temacie twierdzenie „Czytam książki, ponieważ…”.