PRZESIEWOWA OCENA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECI

30.10.2020

Jako że zadaniem priorytetowym dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ZPP w Ostródzie jest profilaktyka zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, prowadzenie specjalistycznych badań potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju organizuje przesiewową ocenę rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku do 3 roku życia oraz w wieku przedszkolnym.