Szkolimy się – Przystanek Łódź

13.03.2024

Podróże kształcą, pozwalają poznać ciekawych ludzi, poszerzyć wiedzę, horyzonty oraz zmotywować do zmiany siebie czy swojego warsztatu pracy. To podejście jest szczególnie bliskie specjalistom naszej Poradni. By móc śmielej wdrażać nowe rozwiązania w pracy diagnostycznej i terapeutycznej kluczowe jest wsparcie ze strony instytucji, która ma bogate, wieloletnie doświadczenie. Taką placówką jest łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych im. mjr. Hieronima Baranowskiego, która istnieje od 1934 roku. Jako organizator V Konferencji pt. Tyfloedukacja – ocena i funkcjonowanie osób słabo widzących i niewidomych przyjął uczestników z całej Polski. Kadra ośrodka dzieliła się swoją wiedzą, pokaźną praktyką. Pokazała, jak wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do nauki i terapii dzieci z poważnymi wadami wzroku. Wyjaśniała, tłumaczyła, radziła oraz inspirowała. W związku z realizacją przez naszą Poradnię projektu Łatwa komunikacja w ZPP, który zakłada zakup sprzętu właśnie dla dzieci słabowidzących była to niezwykle cenna lekcja. Nowe pomysły i rozwiązania będą wdrażane w naszej placówce, co zapowiada dyrektor ZPP Monika Włodarczyk-Dudka, która uczestniczyła w łódzkiej konferencji.