Przystanek Poznań – Diagnoza FASD

11.04.2024

Przez dwa dni ostródzkich poradniaków tym razem gościł Poznań. To tu w Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka oraz dr Małgorzata Klecka prowadziły szkolenie z zakresu stosowania 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych, jakie są korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego, jak wygląda diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD to tylko wybrane zagadnienia intensywnego szkolenia. Pod okiem specjalistek – normalizatorów polskiej adaptacji narzędzia, Dorota Jaskółowska i Monika Włodarczyk-Dudka uczyły się dokonywania oceny występowania FASD u dzieci, młodzieży. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom proces diagnozy w naszej Poradni zostanie poszerzony o ocenę spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych. Tworzymy interdyscyplinarny zespół w skład którego wchodzą specjaliści różnych dziedzin, co daje nam możliwość kompleksowego działania diagnostyczno-terapeutycznego.