Przystanek: Warszawa

24.04.2024

Świat wokół zmienia się w szybkim tempie, a dzieci i młodzież oraz ich rodziny odczuwają to szczególnie intensywnie. Obserwujemy nowe objawy, stawiamy inne niż dotychczas diagnozy, szukamy coraz lepszych metod leczenia. Przed lekarzami, psychoterapeutami i psychologami pojawiają się stale nowe wyzwania. Jowita Naruniec jako uczestnik Konferencji z okazji X-lecia istnienia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, zorganizowanej w dniach 6-7 kwietnia w Warszawie, poznała najnowsze sposoby rozumienia problematyki młodych i najmłodszych pacjentów, a także dostosowane do tego narzędzia pomocy. W naszej Poradni podstawą działania psychoterapeutów jest najnowsza wiedza specjalistyczna, którą pozyskują podczas różnych form doskonalenia.