Różne formy rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów – grant W-MKO

17.11.2016

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Warmińsko‑Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zapraszają dn. 25-26 listopada 2016r. nauczycieli różnych etapów edukacyjnych na 15-godzinne szkolenie "Różne formy rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów".

Szkolenie, przeznaczone w szczególności dla nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli wspomagających oraz pedagogów i psychologów, realizowane będzie w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronach internetowych organizatorów. Decyduje kolejność zgłoszeń.