Serce w dłoniach mam- zaraz je oddam

05.06.2017

Pedagodzy z Zespołu Placówek Pedagogicznych włączyli się czynnie w obchody Dnia Rodziny. Z tej okazji zorganizowano zajęcia dla dzieci 4-6 letnich oraz ich rodziców. Spotkanie pt: „ Serce w dłoniach mam- zaraz je oddam” odbyło się 1 czerwca 2017r. na terenie Poradni.

Zajęcia miały na celu: budowanie systemu wartości dziecka, zachęcenie do niesienia pomocy członkom rodziny, wzmacnianie więzi emocjonalnej z najbliższymi. Dzieci kształtowały i doskonaliły umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywania uczuć za pomocą mimiki twarzy.

            Chłopcom uświadomiono, że miłość możemy okazywać m.in. poprzez pomoc członkom rodziny, dzielenie się z nimi. Efektem rozmów i przemyśleń było wspólne stworzenie  plakatu pt:„ Lista przebojów domowej pomocy” oraz „Pomocna dłoń”. Rozmowy i zadania przeplatane były zabawami ruchowymi z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne.

            Na zakończenie spotkania wykonano serca z masy solnej, które dzieci pomalowały farbami i wręczyły swoim najbliższym.

            Zajęcia prowadziły : Dorota Przybecka, Beata Machulska i Agnieszka Górska