Sieć doradców zawodowych

23.12.2019

w Centrum Nowych Technologii w Zespole Szkół
Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Spotkanie było kolejnym z cyklu wizyt sieci doradców w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Ostródy. 19 grudnia 2019 roku powitali nas w progach swojej szkoły Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie- Pan Andrzej Matusiak oraz Wicedyrektor- Pan Paweł Muszyński. Doradcy zawodowi zostali zapoznani z historią szkoły oraz obecnymi kierunkami kształcenia. Zwiedzali budynki, w których uczy się młodzież w tym nowoczesne Centrum Nowych Technologii, w którym znajdują się pracownie elektrotechniki i elektroniki, pracownia PLC, pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia CNC, hydrauliki, pneumatyki i pracownia komunikacji w języku obcym zawodowym.