Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

08.06.2017

Dnia 7.06.2017r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie odbyło się czwarte, ostatnie już spotkanie szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu ostródzkiego "Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży". Na spotkaniu, które poświęcone było organizacji imprez i akcji czytelniczych, podsumowano działalność sieci w bieżącym roku szkolnym.

W pierwszej części spotkania koordynatorka sieci, Pani Ewa Pawłowska, zaprezentowała nauczycielom bibliotekarzom wybrane artykuły opublikowane w najnowszych numerach miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, w których opisano kilka pomysłów na ciekawe imprezy i akcje promujące czytelnictwo. Stały się one impulsem do ożywionej dyskusji, podczas której nauczyciele bibliotekarze wymienili doświadczenia, prezentując przeprowadzone w swoich placówkach imprezy i akcje czytelnicze cieszące się wśród uczniów szczególnym zainteresowaniem.
W drugiej części spotkania podsumowano dotychczasową działalność sieci oraz przeprowadzono ewaluację jej pracy (ankieta ewaluacyjna). Uczestnicy spotkania mieli okazję wypowiedzieć się na temat funkcjonowania sieci oraz określić swoje potrzeby szkoleniowe pod kątem dalszej jej pracy.