Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

16.03.2017

Kolejne, trzecie już spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu ostródzkiego odbyło się 15.03.2017r. w bibliotece szkolnej ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. Spotkanie poświecone przeprowadzaniu konkursów szkolnych promujących czytelnictwo cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli bibliotekarzy, którzy przybyli licznie z całego powiatu ostródzkiego.

Spotkanie oficjalnie rozpoczęła Pani Maria Rymarska-Pszenna, dyrektor szkoły. Następnie koordynator sieci, Pani Ewa Pawłowska, przedstawiła zebranym cele i porządek spotkania oraz przeprowadziła zabawę integrującą, mającą na celu bliższe poznanie się wszystkich członków sieci. 
Część zasadnicza spotkania poświęcona była przykładom dobrych praktyk. Gospodarze spotkania zaprezentowali zebranym działalność edukacyjną biblioteki szkolnej ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie, w tym przykłady konkursów promujących bibliotekę i czytelnictwo wśród młodzieży. Następnie pozostali członkowie sieci dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie przeprowadzonych konkursów, które aktywnie promowały czytelnictwo wśród uczniów. Szczególnie cenne dla bibliotekarzy okazały się informacje, jak można pozyskać nagrody na konkurs oraz jakie mogą być inne sposoby gratyfikacji, które nie wiążą się z nakładami finansowymi. Koordynator sieci zaproponowała, aby prelegenci zamieścili na wspólnej poczcie e-mail sieci materiały na temat prezentowanych konkursów czytelniczych. Korzystajac ze spotkania bibliotekarze dyskutowali również nad wieloma problemami związanymi z pracą bibliotek szkolnych, tj. wnioskowanie do NPRCz oraz realizacja związanych z tym zadań, problemy związane z łączeniem bibliotek szkolnych i reformą oświaty. Na koniec wspólnie ustalono datę następnego spotkania, na którym podsumowana zostanie działalność sieci w roku szk. 2016/2017.

Galeria zdjęć