Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

05.10.2017

W dniu 4.10.2017r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie szkoleniowe inicjujące działalność sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu ostródzkiego w roku szkolnym 2017/2018.

W pierwszej części spotkania koordynator sieci, Pani Ewa Pawłowska, przedstawiła zebranym sprawozdanie z pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu ostródzkiego w poprzednim roku szkolnym 2016/2017. Podczas ogólnej dyskusji, opierając się na wnioskach z ewaluacji pracy sieci, obecni nauczyciele bibliotekarze zdecydowali, że w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zajmą się problematyką promowania biblioteki i kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Następnie ustalono główny cel i ramowy harmonogram pracy sieci na rok szk. 2017/2018. Zdecydowano również o kontynuacji zasad funkcjonowania sieci, m.in. utrzymywanie kontaktu między uczestnikami sieci poprzez wspólną pocztę e-mail.
 
W drugiej części spotkania nauczyciele bibliotekarze wysłuchali prelekcji koordynatora sieci, Pani Ewy Pawłowskiej, która przybliżyła zebranym podstawowe wiadomości na temat promocji i public relations w bibliotece. Jako przykład dobrej praktyki przedstawiła i rozdała uczestnikom spotkania ulotkę informacyjną promującą Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ostródzie. Bogatsi o nową wiedzę nauczyciele bibliotekarze chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie promocji bibliotecznej, jak również w zakresie problemów, z którymi muszą się obecnie borykać, tj. łączenie bibliotek szkolnych w związku z reformą oświaty czy realizacja i sprawozdanie z NPRCz. Na zakończenie ustalono miejsce i termin kolejnego spotkania sieci.