Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysgrafia i dysortografia

19.09.2022

Zapraszamy nauczycieli i terapeutów do zapoznania się z przygotowanym wykazem literatury pt. „Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysgrafia i dysortografia”. Z wykazu skorzystać mogą również rodzice, którzy chcą wiedzieć, jak wesprzeć swoje dzieci w pokonywaniu trudności w nauce czytania i pisania.

Zestawienie prezentuje fachową literaturę dającą podstawy teoretyczne z zakresu przyczyn powstania i metod zapobiegania dysleksji, dysgrafii i dysortografii, a także praktyczne wskazówki do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z uczniami ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Wszystkie zaprezentowane pozycje można wypożyczyć w naszej Bibliotece. Serdecznie zapraszamy!

Link do zestawienia:  https://poradnia.ostroda.pl/wp-content/uploads/Specyficzne-trudnosci-w-czytaniu-i-pisaniu-dysleksja-dysgrafia-i-dysortografia-2022.pdf