Spotkanie dla rodziców i uczniów klas VIII

02.04.2023

W dniu 29 marca br., w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, odbyło się spotkanie informacyjne na temat naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, skierowane do ósmoklasistów oraz ich rodziców i opiekunów. Podczas spotkania przedstawione zostały typy szkół, zawody i profile kształcenia dostępne od 1 września 2023 r. oraz najważniejsze terminy i zasady naboru elektronicznego.

Nasz doradca zawodowy Marta Pelczarska w swoim wystąpieniu mówiła o roli doradcy zawodowego w wyborze szkoły i zawodu. Zaś dyrektor ZPP Monika Włodarczyk-Dudka przedstawiła zasady i terminy prowadzonych badań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostródzie.

Relacje:

https://www.facebook.com/PowiatOstrodzki/posts/604657448371762

https://www.youtube.com/watch?v=BCzXNQu-2g0&ab_channel=TelewizjaMazury

Organizatorem wydarzenia był Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie.