Spotkanie psychologów szkolnych

01.12.2019

20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie psychologów szkolnych szkół i placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ZPP w Ostródzie.

Celem spotkania było zapoznanie się i integracja grupy środowiska specjalistów psychologów. Ustalono harmonogram cyklicznych spotkań w bieżącym roku szkolnym. Zaproponowano stworzenie sieci współpracy i samodoskonalenia. Uczestnicy wyrazili chęć poszerzania swojej wiedzy na spotkaniach, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, organizowania warsztatów specjalistycznych, wspierania się w trudnych sytuacjach zawodowych. Grupa będzie miała możliwość kontaktowania się ze sobą i przesyłania sobie ciekawych informacji z wiedzy psychologicznej z wykorzystaniem platformy dyskusyjnej. Zaproponowano również możliwość korzystania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, zachęcając do korzystania z jej zasobów. W efekcie spotkania mają zapewnić lepszą profesjonalną pomoc placówek działających na rzecz dziecka i rodziny.