Spotkanie szkoleniowe pt. „Biblioteka – miejsce na czasie”

10.05.2024

Dnia 8 maja 2024r. z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie szkoleniowe pt. „Biblioteka – miejsce na czasie” zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ostródzie dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Celem spotkania, które poprowadziła p. Ewa Pawłowska, była integracja lokalnego środowiska bibliotekarskiego, promocja PBP w Ostródzie i jej oferty edukacyjnej oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb bibliotekarzy szkolnych.

W pierwszej części spotkania przybyli bibliotekarze wysłuchali wykładu prowadzącej, która wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiła podstawowe informacje o tegorocznych obchodach XXI. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Druga część spotkania poświęcona była działaniom promującym Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ostródzie.  Prowadząca omówiła przeprowadzoną w ostatnim czasie reorganizację pracy biblioteki, po czym bibliotekarze mieli okazję obejrzeć nowe pomieszczenia biblioteczne. Podczas zwiedzania bibliotekarze dzielili się na bieżąco swoimi spostrzeżeniami, uwagami i dobrymi radami w związku z przeprowadzoną reorganizacją. Na zakończenie spotkania p. E. Pawłowska przeprowadziła badania ankietowe diagnozujące potrzeby szkoleniowe  nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz w zakresie oferty wystaw wędrujących.