ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

04.06.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Klienci Zespołu!
Informujemy, że Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie podejmuje wszelkie możliwe starania, by stworzyć bezpieczne warunki podczas pobytu w Poradni oraz Bibliotece i zachować wskazany przez organy państwowe reżim sanitarny.

Nasza placówka, dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia, została wyposażona w dyspenser pozwalający na przeprowadzenie właściwej dezynfekcji rąk. Jest on usytuowany na parterze w budynku Poradni. Zachęcamy do korzystania!

 

Pracownicy Zespołu są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odbyli szkolenie związane z przestrzeganiem wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi funkcjonowania naszej placówki podczas epidemii. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Zespołu prosimy o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa wyrozumiałość
Monika Włodarczyk-Dudka