Starostwo Powiatowe w Ostródzie ogłasza zmianę terminu składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych

25.06.2021

Zmieniony zostaje termin przyjmowania dokumentów do szkół ponadpodstawowych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Nowy termin ustala się od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.