Stosowana Analiza Zachowania

29.11.2011

skrót ABA od ang. Applied Behavior Analysis) jest nauką o zachowaniu oraz o czynnikach środowiskowych, które wpływają na zachowanie, m.in. zdarzeniach poprzedzających zachowanie oraz konsekwencjach zachowania.

Stosowana Analiza ZachowaniaJest również metodą pracy terapeutycznej, która wykorzystuje prawa uczenia się. Jej wysoką efektywność udowodniono wieloletnimi działaniami podejmowanymi wobec dzieci ze spektrum autyzmu oraz upośledzeniem umysłowym. Jej skuteczność jest potwierdzona również moją codzienną pracą terapeutyczną w Poradni.

Stosowana Analiza ZachowaniaCelem pracy terapeutycznej opartej na metodzie behawioralne, w tym i mojej pracy terapeutycznej, jest uczenie dzieci zachowań adaptacyjnych, ważnych i akceptowanych społecznie po to, by były niezależne i mogły aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym. Zatem rozwijam u dzieci wszystkie sfery: umiejętności komunikacyjne (m.in. kontakt wzrokowy, mowa i rozumienie mowy, wyrażanie preferencji w zabawie, zwroty grzecznościowe, gesty), umiejętności poznawcze (np. nazywanie i rozpoznawanie kształtów, kolorów, orientacja w schemacie ciała, orientacja w przestrzeni), umiejętności percepcji wzrokowej i słuchowej (np. pamięć wzrokowa i słuchowa, podobieństwa i różnice), naśladowanie/modelowanie, koordynację wzrokowo-ruchową (np. bazgranie i kolorowanie, przewlekanie i nawlekanie) i inne.

Stosowana Analiza ZachowaniaStosuję przy tym wiele technik: systemy motywacyjne, system podpowiedzi, system redukowania zachowań niepożądanych/trudnych/niepokojących, kształtowanie, naśladowanie/modelowanie, bezpośrednie polecenia, uczenie sytuacyjne, uczenie w wyodrębnionych próbach, plany aktywności i łańcuchy zachowań. Nauka umiejętności oparta jest na różnorodnych wzmocnieniach, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Dzięki nim nauka jest przyjemniejsza, a dziecko bardziej zmotywowane do pracy.

Stosowana Analiza ZachowaniaPonieważ na każdym etapie pracy z dzieckiem ważny jest rodzic, jest on informowany o postępach pracy terapeutycznej w Poradni oraz dawane są mu wskazówki do pracy w domu.