Stymulacja i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym

09.12.2009

Od września 2009 roku prowadzony jest program terapeutyczny dla klas I szkół podstawowych powiatu ostródzkiego pt: ,,Stymulacja i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym”.

Głównym celem programu jest stymulacja i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym.

Jednym z ważnych problemów współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń szkolnych, które rozpatruje się wielowarstwowo, zarówno od strony przyczyn, objawów, jak i możliwości ich przezwyciężenia. W zależności od źródeł niepowodzeń szkolnych, a więc uwarunkowań środowiskowych, wychowawczych czy też tkwiących w samych uczniach, podejmuje się różne sposoby pracy w celu ich likwidacji. Szczególne znaczenie przywiązuje się do działalności korekcyjno-kompensacyjnej, nazywanej także terapią pedagogiczną.

Umiejętności czytania i pisania uwarunkowane są prawidłowym rozwojem wszystkich funkcji percepcyjno – motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych) oraz ich współdziałania czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Często zdarza się jednak, że rozwój dziecka przebiega w sposób nieharmonijny tzn. że pewne funkcje rozwijają się z opóźnieniem, a pozostałe – w przeciętnym tempie lub znacznie szybciej niż powinny. W takim przypadku pojawia się problem specyficznych trudności w opanowaniu instrumentalnych zdolności uczenia się, a więc ryzyko dysleksji.

Założeniem programu są działania profilaktyczne, w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, których celem jest nie tylko stymulowanie funkcji percepcyjno – motorycznych ale również rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji uwagi, pamięci oraz odreagowanie napięć emocjonalnych, eliminacja negatywnych emocji, jak również wzmacnianie poczucia własnej wartości, akceptacji i uznania.

Celem zajęć jest również podnoszenie samooceny dzieci, dostrzeganie nawet niewielkich efektów pracy i docenianie wysiłków uczniów poprzez pochwałę, nagrodę za prawidłowo wykonane czynności. Tego typu zajęcia wpływają na poprawę osiągnięć szkolnych, motywują do pracy. Natomiast indywidualne i podmiotowe traktowanie dzieci daje wiele możliwości harmonijnego, osobistego ich rozwoju.

 

Dotychczas przeprowadzono program w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa Samborowo
  • Szkoła Podstawowa Dylewo
  • Szkoła Podstawowa Szczepankowo
  • Szkoła Podstawowa Szyldak
  • Szkoła Podstawowa Tyrowo
  • Szkoła Podstawowa Marwałd