Sygnały niepokojące w rozwoju dziecka.

17.01.2014

W dniu 29 listopada 2013 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie dla rodziców pt: „Sygnały niepokojące w rozwoju dziecka. Kiedy do specjalisty? Wczesna stymulacja logopedyczna. Stymulacja rozwoju psychomotorycznego dziecka”.

Zebranie prowadziły: Dorota Przybecka – oligofrenopedagog, terapeuta biofeedback oraz Beata Machulska – oligofrenopedagog, neurologopeda. Tematyka spotkania wyrosła na kanwie problemów z jakimi stykają się rodzice każdego dnia i pytań, jakie kierują do specjalistów. Prowadzące przedstawiły niepokojące sygnały w rozwoju dziecka. Rodzice otrzymali informacje, kiedy należy udać się do specjalisty. Przedstawiono propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujące rozwój psychomotoryczny oraz rozwój mowy dziecka w sytuacjach dnia codziennego, by terapia stała się świetną zabawą. Rodzice mieli również okazję zapoznania się z pomocami, które wspomagają terapię i są świetną formą spędzania czasu wspólnie z wszystkimi członkami rodziny. 

Dziękujemy rodzicom za udział w zebraniu i zachęcamy do dalszej współpracy.