Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

10.05.2020

Ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych. Prosimy o przestrzeganie podanych zasad:

 1. Zgłoszenie do Poradni pobierz z podstrony internetowej: druki do pobrania 
  Po wydrukowaniu i podpisaniu, dołącz opinię z przedszkola/szkoły i inne zaświadczenia lekarskie jeśli posiadasz i prześlij na adres Poradni pocztą tradycyjną na adres: ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda lub wrzuć do skrzynki znajdującej się w przedsionku Poradni.
 2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.
 3. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat Poradni o zmianie terminu wizyty.
 5. Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 6. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (np. maseczka, przyłbica). Każdy rodzic musi mieć swoją maseczkę ochronną.
 7. Zabierzcie ze sobą piórnik dziecka z przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki). Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 8. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 9. Przyjdźcie do Poradni najwyżej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko powinno być po posiłku i posiadać coś do picia w związku z tym, że proces diagnostyczny trwa średnio 3-4 godziny (kwestia indywidulana uzależniona od wieku i typu sprawy).
 10. Po wejściu do placówki umyjcie i zdezynfekujcie ręce w toalecie na parterze budynku. Następnie kierujcie się do sekretariatu. Pracownik sekretariatu dokona pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym i wskaże gabinet, w którym odbędzie się badanie.
 11. Oczekując na dziecko w poczekalni, na korytarzu zachowaj 2 metrowy dystans, ogranicz do minimum poruszanie się po budynku oraz stosuj środki ochrony nosa i ust.