Jakie korzyści wynoszą uczestnicy

Poczucie, że nie muszę być idealnym rodzicem, moi bliscy też nie muszą być idealni. Rodzice zyskują siłę, odnawiają swoje poczucie wpływu, mocy. Doświadczają także wspólnoty i przynależności, budują relacje, które mogą być dla nich źródłem wsparcia.

Szkoła dla rodziców

Regularnie prowadzimy warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” kształtujące umiejętności wychowawcze i kompetencje rodzicielskie. Cykl 10 spotkań skierowany jest dla rodziców i opiekunów dzieci w różnym wieku, a także dla osób przygotowujących się do pełnienia ról rodzicielskich.

Grupy wsparcia dla rodziców

 Rozpoczynamy działalność grup wsparcia, które mają na celu stworzenie przestrzeni dla rodziców, którzy albo mają podobne problemy, albo są w podobnej roli, albo na podobnym etapie życia.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach rodzic zdobywa wiedzę dotyczącą interesującego go okresu rozwoju dziecka, ma szansę poprawić swoją komunikację z nim i go zrozumieć. Jednak przede wszystkim grupa wsparcia daje możliwość skorzystania z miejsca, w którym można zrozumieć swoje emocje, uczucia i zachowania w relacjach z dzieckiem, poznać innych rodziców, którzy przeżywają podobne sytuacje, doświadczyć wsparcia, zobaczyć inny punkt widzenia czy rozumienia, dzielić się swoimi wątpliwościami, sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale też radościami i sukcesami.

Sieć pedagogów

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy na platformie google. Wymieniamy się tutaj doświadczeniami, przydatnymi informacjami i linkami. Sieć prowadzi Dorota Jaskółowska.

Zapraszamy pedagogów, dołączcie do nas:
siecpedagogowostroda@gmail.com

Sieć psychologów

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy na platformie google. Wymieniamy się tutaj doświadczeniami, przydatnymi informacjami i linkami. Sieć prowadzi Jowita Naruniec.

Zapraszamy psychologów, dołączcie do nas:
psychologostroda@googlegroups.com

Sieć doradców zawodowych

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy na platformie google. Wymieniamy się tutaj doświadczeniami, przydatnymi informacjami i linkami. Sieć prowadzi Marta Pelczarska.

Zapraszamy doradców zawodowych, dołączcie do nas:
doradcy2014@gmail.com

Sieć nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy na platformie google. Wymieniamy się tutaj doświadczeniami, przydatnymi informacjami i linkami.
– Oferujemy również zdalne konsultacje z zakresu bibliotekoznawstwa.
Sieć prowadzi Ewa Pawłowska z Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie (tel. 89 646 25 81)

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z pow. ostródzkiego, dołączcie do nas!

Konsultacje biblioteczne:
wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA