Szkolenie dotyczące egzaminu ósmoklasisty

20.10.2023

20 października 2023 r. psychologowie oraz pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczestniczyli w szkoleniu poświęconym tematyce dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami. Szkolenie prowadzone było przez p. Wiesławę Łempicką z OKE w Łomży.