Szkolimy się – Przystanek Olsztyn

13.03.2024

 

Doradcy zawodowi z naszej Poradni  uczestniczyli w dniu 27 lutego 2024 roku w Wizycie Studyjnej Doradców Zawodowych w Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowanym przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, przy udziale  Wojewódzkiego koordynatora powiatowych doradców zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Doradcy zapoznali się z aktualną ofertą kierunków kształcenia na Wydziale Geoinżynierii: budownictwo, geodezja i kartografia, geoinformatyka, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna. Prezentacje kierunków odbywały się na następujących stanowiskach tematycznych:

-„Pies do inżynierskich zadań specjalnych”-prezentacja psa robota i pokazanie jego wykorzystania w pracy inżyniera.

-„Cyfrowy świat budownictwa”-prezentacja rozwiązań laserowych i technik cyfrowych w pracy nowoczesnego inżyniera budownictwa.

-„Geodezja: tworzenie map bezgranicznych horyzontów”-prezentacja kierunków Geodezja i Kartografia oraz Geoinformatyka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi  pomiarowych w terenie oraz najnowszych technologii informacyjnych w pracach biurowych.

-Prezentacja „Odnawialne źródła energii-każdy tak robić może” prezentacja dała możliwość zapoznania się z technologiami stosowanymi przez współczesnych inżynierów środowiska. Doradcy zapoznali się również  z propozycją zajęć skierowanych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z zakresu inżynierii środowiska. Udział w wizycie studyjnej wzbogacił wiedzę naszych doradców zawodowych, którzy chętnie podzielą się ze wszystkimi osobami zainteresowanymi studiowaniem na wydziale geoinżynierii. Drodzy Uczniowie – zapraszamy do kontaktu!

grafika źródło: https://gazetaolsztynska.pl/

 

 

11 marca zespół w składzie: Dorota Jaskółowska, Monika Otremba, Adrianna Palczewska, Monika Włodarczyk-Dudka wziął udział w wojewódzkiej konferencji p.n. „Więzi, style przywiązania, FASD – sytuacja dziecka” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Dr Teresa Jadczak-Szumiło – prelegent, w sposób niezwykle ciekawy omawiała zagadnienie więzi i przywiązania u dzieci. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wśród naszej kadry część dotycząca diagnozy i terapii dzieci z FASD. Temat, który jest nam bliski i ważny. W naszej codziennej pracy zarówno diagnostycznej jak i terapeutycznej widzimy potrzeby dzieci oraz ich rodziców. To daje nam motywację by stwarzać im warunki do uzyskania adekwatnej pomocy i wielokierunkowego wsparcia.