• Projekty / Przetargi / Zapytania ofertowe

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie przetargowe:

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne polegające na przeprowadzeniu zajęć polegających na wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”
1) indywidualne zajęcia psychologiczne realizowane w SOSW Szymanowo (56 godzin);
2) indywidualne zajęcia logopedyczne realizowane w PSONI Ostróda (84 godziny);
3) indywidualne zajęcia logopedyczne realizowane w ZPP Ostróda (308 godzin);

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 04-03-2024 r do 30-11-2024 r.

Oferty można składać do dnia 01.03.2024r.

Paczka dokumentów – plik ZIP: OF 1 2024 dokumenty


Przeprowadzenie zajęć polegających na wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie zajęć polegających na wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie
od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6b00e3b-9808-11ee-ba3b-4e891c384685
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00560473
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-19

Link do oferty:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6b00e3b-9808-11ee-ba3b-4e891c384685

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie: SWZ 2024

Folder dokumentów: ZIP SWZ 2024

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych na potrzeby Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie.

Link do oferty

 

 

 

Informacje o ofercie

Rozstrzygnięcie – Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji

informacja o ofercie

Zapytanie ofertowe –  Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji

Link – Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji

 

Plan zamówień na 2023r.

Plan zamówień 2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zajęcia Logopedyczne rok 2022

Informacja o wynikach – Projekt Za Życiem – indywidualne zajęcia logopedyczne

Zapytanie ofertowe Zajęcia Logopedyczne rok 2022

link – Projekt Za Życiem – indywidualne zajęcia logopedyczne

 

Projekt „Za Życiem” na lata 2022 – 2026

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Przeprowadzenie zajęć polegających na wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45eb3c6d-8fff-11ed-b4ea-f64d350121d2

Znak sprawy: ZPP 1/22

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c908df1-c958-4239-a892-6651fd96ae71

Znak sprawy: ZPP 2/22

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7939914f-fe1c-4f0a-89a1-fba6e84349c0

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA