Projekty / Przetargi / Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie – Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji

informacja o ofercie

Zapytanie ofertowe –  Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji

Link – Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji

 

Plan zamówień na 2023r.

Plan zamówień 2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zajęcia Logopedyczne rok 2022

Informacja o wynikach – Projekt Za Życiem – indywidualne zajęcia logopedyczne

Zapytanie ofertowe Zajęcia Logopedyczne rok 2022

link – Projekt Za Życiem – indywidualne zajęcia logopedyczne

 

Projekt „Za Życiem” na lata 2022 – 2026

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Przeprowadzenie zajęć polegających na wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45eb3c6d-8fff-11ed-b4ea-f64d350121d2

Znak sprawy: ZPP 1/22

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c908df1-c958-4239-a892-6651fd96ae71

Znak sprawy: ZPP 2/22

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7939914f-fe1c-4f0a-89a1-fba6e84349c0

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA