Toruń, Bydgoszcz – SZKOLIMY SIĘ!

21.11.2023

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej aktywnie poszukują nowych form pracy oraz możliwości pozyskania najnowszej wiedzy z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

W dniach od 6 do 8 listopada Jowita Naruniec, Wiktoria Machula i Kamila Tarasiuk wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON” w zakresie rekomendowanego programu pn.: „PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14”. Program jest skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 10-14 lat. Zarówno rodzice jak i młodzież uczestniczą w zajęciach warsztatowych. Głównym celem Programu jest budowanie prawidłowych relacji w systemie rodzinnym w oparciu o miłość i zrozumienie, ale także nauka stawiania jasnych, zrozumiałych granic. Ponadto nastolatkowie rozwijają takie umiejętności jak asertywność, szanowanie granic innych osób i komunikowanie swoich potrzeb. Program to cykl siedmiu spotkań, gdzie rodzice i młodzież intensywnie pracują nad wzajemnymi interakcjami, ale też nad swoimi zasobami i mocnymi stronami. Pozyskanie niezbędnej wiedzy pozwoli naszym specjalistom do samodzielnego przeprowadzenia warsztatów w poradni. O rekrutacji do pierwszej grupy będziemy wkrótce informować.

Monika Włodarczyk-Dudka 18 listopada uczestniczyła w szkoleniu „Dysforia płciowa u dzieci i nastolatków – pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna”. Był to intensywny czas na analizę aktualnej wiedzy na temat dysforii płciowej zgodnej z WPATH8, Klasyfikacją ICD-11 oraz DSM-5. Szkolenie było oparte na najnowszych danych dotyczących pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej z zakresu niezgodności płciowej u dzieci i nastolatków. Ponadto poruszało kluczowy obszar diagnostyki psychologicznej oraz procedur związanych z opiniowaniem psychoseksuologicznym. Składało się z części teoretycznej i elementów ćwiczeniowo-warsztatowych.