Trening Umiejętności Społecznych – podsumowanie

24.05.2024

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy koleją edycję Treningu Umiejętności Społecznych w naszej Poradni. Uczniowie z klas III i IV szkół podstawowych wzięli udział w zajęciach warsztatowych o różnorodnym charakterze, także artystycznym. Poprzez cykl 10 spotkań dzieci mogły: lepiej się poznać, zintegrować się jako zespół, uczyły się porozumiewania w grupie, doskonaliły umiejętność rozpoznawania i nazywania doświadczanych uczuć i emocji, ćwiczyły niewerbalne formy przekazu. Zajęcia prowadzone były procesowo z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania uczestników. Głównym celem programu jest doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania rówieśniczych kontaktów interpersonalnych.