Trudności w czytaniu

21.06.2023

Czytanie i pisanie należą do najważniejszych  form komunikacji międzyludzkiej. Nie tylko musimy umieć czytać, ale musimy to robić coraz sprawniej. Wzrost informacji zwiększa potrzebę szybszego ich przetwarzania. Jest to warunek konieczny, żeby w wielu zawodach wykazać się profesjonalizmem. Coraz częściej edukacja w zakresie umiejętności czytania wychodzi poza szczeble szkolne. Widoczny jest wzrost zainteresowania różnego rodzaju kursami szybkiego czytania. Natomiast nauka czytania wcale nie jest łatwa i wiele dzieci ma z nią problemy. Jeśli nie opanują tej umiejętności w klasie pierwszej i drugiej, będą miały trudności w dalszej edukacji. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie poleca książki, które poszerzą Państwa wiedzę z tego zakresu. Przyjdź do Biblioteki i wypożycz następujące pozycje: