W radosnym nastroju witamy zimę i święta Bożego Narodzenia

17.01.2014

W dniu 19 grudnia 2013 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły się grupowe zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wraz z rodzicami pt: "W radosnym nastroju witamy zimę i święta Bożego Narodzenia". Zajęcia prowadziły: pedagog Dorota Przybecka oraz logopeda Beata Machulska.

Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy, dzieci bawiły się, uczyły i miały możliwość spotkania z rówieśnikami. Dla rodziców była to również okazja do spotkania się, wymiany doświadczeń i obserwowania zajęć oraz wykorzystania zabaw w domu. Widoczne uśmiechy na twarzach dzieci mogą świadczyć o tym, że zabawa była bardzo udana.