Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

18.11.2015

Jak pracować z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera)
w domu i w szkole?

  1. Charakterystyka dziecka z autyzmem, z Zespołem Aspergera
  2. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

w domu i w szkole

  1. Wskazówki dla rodziców
  2. Wskazówki dla nauczycieli

 

Spotkanie odbędzie się

02 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 09:00

lub

03 grudnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 16:00

w siedzibie Poradni

 

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie w sekretariacie Poradni pod numerem: 89 642 82 86

lub osobiście w siedzibie Poradni

 

Informacji dodatkowych udziela prowadzący: mgr Kinga Prusinowska, mgr Monika Kosińska