Warsztaty o całościowych zaburzeniach rozwojowych

17.12.2015

Na początku grudnia w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły się dwa spotkania warsztatowe pt. „Jak pracować z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) w domu i w szkole?”.

Warsztaty były przeznaczone dla rodziców oraz nauczycieli. Uczestniczyło w nich łącznie 37 osób. Prowadzącymi była mgr Monika Kosińska – pedagog oraz mgr Kinga Prusinowska – pedagog i terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania.

Głównym założeniem spotkania było doskonalenie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwojowych oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań do pracy z dzieckiem w domu i w szkole.