Warsztaty wprowadzające PODD w Poradni

15.12.2023

W dniach 11-12 grudnia na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla nauczycieli (logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów) ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ostródzki z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji z wykorzystaniem PODD (Pragmatic Organization Dynamic Display).

Podczas dwudniowego warsztatu podejmowano temat wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami o złożonych potrzebach w komunikowaniu się (Complex Communication Needs). Ponad 20 osobowa grupa specjalistów aktywnie przygotowywała się do pracy z rodzicami, którzy pełnić będą kluczową rolę partnerów komunikacyjnych. Uczyła się tworzenia indywidualnych książek do komunikacji oraz strategii ich doboru i wprowadzania w codzienne życie dziecka i rodziny.

Uczestnicy kursu uzyskali międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia metody PODD w indywidualnej pracy terapeutycznej.

Warsztaty są kontynuacją działań prowadzonych przez Zespół Placówek Pedagogicznych w zakresie propagowania nowoczesnych metod terapeutycznych. Kolejnym etapem wsparcia rodzin wychowujących dzieci z wyzwaniami rozwojowymi o złożonych potrzebach w komunikowaniu się będzie realizacja programu pozwalająca na zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu technicznego.