WCZESNA INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA – metoda The Early Start Denver Model – ESDM

22.04.2024

Celem jak najlepszego udzielania wsparcia terapeutycznego dla dzieci i ich rodziców Dyrektor ZPP Monika Włodarczyk-Dudka i  pedagog Agnieszka Górska przez dwa dni szkoliły się w zakresie wykorzystania metody ESDM. Metoda ta została opracowana przez światowych ekspertów w dziedzinie autyzmu – psychologów dr Sally J. Rogers i dr Geraldine Dawson.

Podczas szkolenia prowadzonego przez dr Joanną Kwasiborską-Dudek przedstawione zostały m.in.: założenia metody, wyniki badań efektywności programu ESDM w grupie dzieci, metody nauczania, zgodność wdrażania terapii z wytycznymi modelu. W metodzie ESDM nacisk kładziony jest na rozwój społeczno-emocjonalny, językowy oraz poznawczy. ESDM bazuje na zbudowanej z dzieckiem relacji, współdzieleniu zainteresowań, zaangażowaniu w zabawę i na pozytywnym wzmacnianiu osiągnięć dziecka. Terapia jest skierowana do najmłodszych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 12-60 miesięcy. Głównymi założeniami terapii ESDM jest nauczanie oparte na rutynie i uspołecznianiu w trakcie zabaw społeczno-sensorycznych i w aktywnościach z użyciem przedmiotów.