Wielkanocne jajko

11.03.2021

Dnia 8 marca 2021 roku Bibliotekę odwiedzili wychowankowie internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Dzieci brały udział w zajęciach literacko – plastycznych pt. 'Wielkanocne jajko".

Zajęcia poprowadziła Pani Ewelina Tańska. Dzieci podczas zajęć wysłuchały wiersza Agaty Dziechciarczyk  pt. „Jajko wielkanocne” oraz wykonały rysunki pisanek. Wychowankowie internatu przy rysowaniu wykazali się dużymi umiejętnościami plastycznymi. Prace dzieci można zobaczyć oglądając wystawę, która mieści się w bibliotece.

 

Prace wielkanocne dzieci

Prace wielkanocne dzieci

 

Prace wielkanocne dzieci