Wizyta studyjna w SOSW w Szymanowie

21.06.2023

Podróże rozwijają, kształcą i są jednym z najlepszych rodzajów inwestycji w siebie. To przekonanie przyświeca kadrze Zespołu, która z wielkim entuzjazmem wyruszyła tym razem do Szymanowa. 15 czerwca odbyła się wizyta studyjna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie. Logopedzi i terapeuci Poradni podpatrywali codzienne życie Ośrodka, uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych, podczas których obserwowali pracę alternatywami metodami komunikacji (AAC). Wizyta studyjna miała głęboki walor szkoleniowy. Specjaliści Ośrodka podzielili się doświadczeniami z pracy terapeutycznej AAC, refleksjami dotyczącymi tworzenia i wykorzystania pomocy dydaktycznych. Druga część spotkania została poprowadzona przez logopedów Poradni, którzy zaprezentowali technikę elektrostymulacji w terapii logopedycznej. Wspólny czas integracji i merytorycznej wymiany pozwolił na to, że cel tego edukacyjnego wyjazdu został w pełni osiągnięty. Po udanej wizycie studyjnej w ciekawym, inspirującym miejscu mamy moc energii, aby wykorzystać w naszej Poradni nowe pomysły na działania terapeutyczne AAC i innowacyjne rozwiązania o czym będziemy wkrótce informować 😊.